คู่มือผู้ใช้

ใช้เครื่องคิดเลข

หากคุณกำลังใช้สมาร์ทโฟน BlackBerry ของคุณในมุมมองแนวนอน จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้ใช้งาน
คลิกไอคอน เครื่องคิดเลข บนหน้าจอหลักหรือในโฟลเดอร์ แอปพลิเคชัน
  • หากคุณกำลังใช้สมาร์ทโฟนของคุณในมุมมองแนวตั้ง ในการใช้ฟังก์ชันอื่นบนปุ่ม ให้กดปุ่ม ลูกศร กดปุ่มบนเครื่องคิดเลข


ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา